Svečanost povodom 95 godina postojanja Instituta za patologiju, Medicinskog Fakulteta u Beogradu

Foto galerija


2. Kurs Molekularne biologije za patologiju


Preuzmite PDF flajer


1. Internacionalni kongres patologa 21-23- Aprila 2016 godine Zlatibor


Preuzmite PDF flajer sa programom

Foto galerija - Otvaranje kongresa

Foto galerija - Počasna predavanja

Foto galerija - Hematopatološki simpozijum

Foto galerija - Prva specijalizantska sesija

Foto galerija - Počasni članovi


27. Evropski kongres patologa


Preuzmite PDF flajer sa programom

Stranica kongresa


Završen 27. Evropski kongres patologa


"Patologija lomi barijere u medicini!!!" Bio je moto izuzetnog 27. Evropskog kongresa patologa koji je održan u Beogradu od 4-9. septembra 2015 godine. Moze li čovek sa ove kratke vremenske distance valjano ceniti o granicama? I treba li da ceni? "Od cilja vodi hiljadu puteva, do cilja samo jedan."(Mišel de Montenj)

Obeležavanje 30. godina Službe kliničke patologije KBC Zemun

 

Služba kliničke patologije Zemun je obeležila 30. godina svog postojanja 10. oktobra 2014. godine. Tom prilikom je održana i Redovna godišnja skupština UPCS. U okviru proslave 30. godina postojanja je održan Edukativni simpozijum u organizaciji Udruženja patologa i citologa Srbije, pod naslovom "Šta ima novo u rutinskoj patohistološkoj praksi – činjenice i dileme" a predavači su bili: Prof. dr Marjan Micev - Aktuelni problemi i novi trendovi u gastrointestinalnoj patologiji, Dr Vesna Čemerikić - Martinović Molekularna hematopatologija: standardni molekularni testovi i novine, Prof. dr Slobodan Savić - Sudskomedicinski i pravni aspekti grešaka u radu patologa, Prof. dr Sanja Milenković - Novine u dijagnostici inflamatornih miopatija, Doc. dr Miljan Krstić – Kancer(ske) stem ćelije >>>

Obeležavanje 45. godina Službe patologije Zdravstvenog centra u Leskovcu

 

Dr Goran Stanojević, Načelinik Službe patologije

Dana 26.09.2014. godine je obeleženo 45 godina postojanja Službe patologije Opšte bolnice Leskovac. Tom prilikom je održan Edukativni sastanak u organizaciji Sekcije za patologiju Srpskog lekarskog društva pod naslovom „Najnoviji principi dijagnostike limfoma“. Predavači su bili: Dr Goran Stanojević, Mr sc dr Maja Peruničić Jovanović, dr Vesna Čemerikić Martinović i Doc. dr Tatjana Terzić. >>>

Uloga patologa u postavljanju dijagnoze bolesti
Prof dr Slavica Knežević Ušaj >>>

Događaji sa otvaranja 14. Kongresa patologa i citologa Srbije koji je održan 14-16. juna 2012. godine, u Beogradu >>>

 

Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu Akademika Vladimir Bumbaširević

Predsednik Organizacionog odbora dr Vesna Čemerikić

Predsednik Naučnog odbora Prof. dr Jovan Vasiljević

Predsednik Izvršnog odbora kongresa i Predsednik UPCS Dr sc dr Sanja Milenković

Počasno predavanje:
Prof. Han van Krieken, Holandija

Patologija danas: progresija, diferencijacija i transformacija

Počasno predavanje 1 deo >>>

Počasno predavanje 2 deo >>>

Počasno predavanje 3 deo >>>

Počasno predavanje 4 deo >>>

Udruženje patologa i citologa Srbije, Vukova 9 Beograd

Web design ® mst team 2011