Kontaktirajte nas

Udruženje Patologa i Citologa Srbije

Adresa: Hajduk Veljkova 1,
21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: +381 63 84 999 08

E-mail: upcsesp@gmail.com

Web: www.upcs.rs