Prednosti članstva u UPCS

  • Profesionalno povezivanje
  • Učešće na kongresima UPCS po sniženoj kotizaciji
  • Grantovi za učešće na UPCS kongresima za specijalizante
  • Mogućnost kolektivnog članstva u ESP
  • Mogućnost učešća u edukativnim programima ESP

Članarina

  • 30 EUR po godini za patologe samo u UPCS
  • 70 EUR po godini za patologe za kolektivna članarina za UPCS i ESP
  • 30 EUR po godini za specijalizante i mlade lekare za kolektivna članarina za UPCS i ESP

Postanite član sada!Udruženje Patologa i Citologa Srbije

Adresa: Hajduk Veljkova 1, Novi Sad

Telefon: +381 64 8543038

E-mail: upcsesp@gmail.com