This is Salient

Stop blending in & start leaving your mark on the web

 

Experience

What real creative freedom feels like in a theme

Pixel Perfection

Salient was built with a high attention to details both in design & code

1
1

Memorijalni Skup “Prof. Dr. Ištvan Klem”

By | Arhiva događaja

Memorijalni skup“Prof. Dr Ištvan Klem” se održava povodom pet godina od kako nas je iznenada napustio uvaženi Prof. Dr IštvanKlem.
Prof. Dr Ištvan Klem, veliki patolog i učitelj, izuzetno je voleo sastanke tipa seminara sa prikazima interesantnih slučajeva, koji su analizirani sa kliničkog i patološkog aspekta. Zanimljivi, retki, problematični pa i nerešivi slučajevi bili su njegov izazov. Zbog toga smo odlučili da organizujemo skup takvog tipa, na kome će patolozi koji su bili saradnici i učenici Prof. Dr Ištvana Klema, prikazati zamke koje nas vrebaju i greške koje smo pravili u toku dijagnostike pojedinih bolesti.

Preuzmite PDF


Ready To Stand Out?


Buy Salient Now  Reach Out To Us