Prednosti članstva u UPCS

 • Profesionalno povezivanje
 • Učešće na kongresima UPCS po sniženoj kotizaciji
 • Grantovi za učešće na UPCS kongresima za specijalizante
 • Mogućnost kolektivnog članstva u ESP
 • Mogućnost učešća u edukativnim programima ESP

Članarina

 • 30 EUR po godini za patologe samo u UPCS
 • 70 EUR po godini za patologe za kolektivna članarina za UPCS i ESP
 • 30 EUR po godini za specijalizante i mlade lekare za kolektivna članarina za UPCS i ESP

Postanite član sada!

  Udruženje Patologa i Citologa Srbije

  Adresa: Hajduk Veljkova 1, Novi Sad

  Telefon: +381 63 8499908

  E-mail: upcsesp@gmail.com