ORIGINALAN NAUČNI RAD

Poštovane kolege,

 

kako je Zbornik kongresa Suplement časopisa Materia Medica (tradicionalno od 2006. godine) apstrakti se dostavljaju na srpskom i engleskom jeziku. Molimo vas da tastaturu za srpski jezik prebacite na Srpski latinica kako bi pravilno unosili slova ć,ć,ž,š…, a prilikom pisanja teksta apstrakta na engleskom jeziku tastaturu prebacite na Engleski jezik. Apstrakte koji budu imali nepravilno napisana latinična slova u srpskoj verziji teksta Naučni odbor kongresa neće uzeti u razmatranje.
Koristite Time New Roman, font 12, justify orjentaciju (Ctrl + J) i prored 1,5


    APSTRAKT NA ENGLESKOM JEZIKU